Digitale Ressourcer

Udskoling

Hvorfor digitale ressourcer?

Digitale ressourcer tiltaler børn og unge. De føler sig trygge i den digitale verden, hvor der er mulighed for at arbejde alene eller åbne op for kommunikationen med andre. Det digitale univers stilladserer elever med indlæringsvanskeligheder, og materialer som ebøger, online opgaver og værktøjer er lettilgængelige, interaktive og kan nemt tilpasses den enkelte elev. Digitale ressourcer er velegnede til træning af de mundtlige og skriftlige kompetencer, og digitale værktøjer kan berige og facilitere selv det enkle elevprodukt.

Quizzer

Lav egne jeopardyspil 

Ordforrådsopgaver med lyd

Repetitionskonkurrencer

Ordforråds øvelser 

Musikvideoer som diktat, flere niveauer 

Ordforrådstests

Spil som multiple choice 

Træning af ordforråd. Spil og opgaver 

Videoer mm. 

Opgaver til videoer på YouTube

Lav bøger med lyd, tale og skrift

Sæt lyd på dine billeder og videoer

Lav din egen talende person

Lær tysk med monsteret Muzzy 

En interaktiv videofortælling om Nico 

læse

En side med læseøvelser 

En side med små online bøger

Autentiske tyske tekster

En tegneserie i 38 dele

Nyheder til unge

Nyheder til børn

Læs forskellige tekster

Lytte

Hør tyske bøger

Lyt til eventyr på tysk

Podcast: Lyt til en historie

Forskellige øvelser

Gæt en person, et objekt eller et dyr

Forskellige aktiviteter, b.la. lytteøvelser